PAR PROJEKTU ''IDEJU VADĪBA''

Uzņēmums ir pagodināts par pētniecības pieteikuma īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros: 

PROJEKTS „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670
Paveiktais laika periodā no 2021. gada līdz 2022. gadam!  


2022.gada 8.novembris

PAVEIKTAIS  2022.GADĀ LAIKA PERIODĀ (06.06.2022 - 08.11.2022)

Laika periodā no 1. Jūlija līdz 8. Novembrim ir veiksmīgi aizvadīti dažādi pasākumi, publiskoti vairāki zinātniskie raksti, novadītas neskaitāmas Ideju Vadības sesijas dažādās Latvijas pilsētās, piepildīti lielāki un mazāki mērķi un izveidotas vērtīgas sadarbības un draudzības!

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc Pos & Elina Mikelsone LAST LASTWEEK WEEK Work with publications Participation in the opening of RTU ZIC Visiting Limbazi with Idea Fitness

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Elina Mikelsone became an associate professor Successfully passed the PostDoc examination with positive assessment Ideas session LLKC "Laukiem büt!" contestants in Jelgava Submitted Q1 article for round 1 evaluation Ideas session for LÜKA professionals, Sorainen innovators RTU talent academy members A0


Fotoattēlā varētu būt ‎1 persona un ‎tekstā redzams ‎PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Idea Management session for teachers in Jelgava Online discussion about ideas with BVK Saturday moderating award ceremony for enterprises in Limbaži Participation in online learning webinar "Boundary making and boundary crossing: Cultural stereotypes in Latvia" ر0ه‎‎‎Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Elina Mikelsone became an associate professor Successfully passed the PostDoc examination with positive assessment Ideas session LLKC "Laukiem büt!" contestants in Jelgava Submitted Q1 article for round 1 evaluation Ideas session for LÜKA professionals, Sorainen innovators RTU talent academy members A0

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Consultation for Sorainen Idea Management Session for Abulas novads project evaluators how to evaluate innovation? Idea Management session for teachers in Jelgavas novads Publication: Journal of Innovation & Entrepreneurship with an article about "Four-step approach to idea management sequencing: redefining or reinventing values in the business model."

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Idea Management Sessions for SEB, GSCore, Bauskas Oltown Jury Member of "Ideju Kauss" Level evaluation Idea Management Space in Region next step to create business plan Participation in Krista Vavere seminar about public speaking Meeting with PostDoc supervisor Elita Liela Celebration social enterprises presentations Participation in scientific evening, „Idea Management: Opportunities and Risks?"

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Idea Management session for "Starptautiskă Kosmetalogijas Koledzã" Idea Management session at Latvian nature tourism conference in Ogre Meetings with SEB and Sorainen about the next Idea Management sessions Idea Management session in Bauska to develop the old city Idea Management talk in Green Tech hackathon Article acceptance in Journal f Innovation and entrepreneurship Mentoring in RTU SIG opening event about Idea Management

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Review for scientific articles Presentation about creativity in RTU Talent program opening event Buffalo spring semester 1st meeting Work with articles Cranfield University online lecture: "Design thinking" Strategic Innovation Participation in panel discussions and as a moderator in LIAA Sigulda "UZNÊMEJSPÉJA" event

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Mobility in UK Essex and Cambridge Scientific meetings with international committee members -Jay Mitra & Alan Barrel

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK UK mobility planning with ay Mitra MDPI review for Q1 journal Secret night hike and "Tas ir izškiroši" breakfast planning and organising Meeting with youth in youth camp Meeting with women in summer camp Work with articles AO

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Preparing article for Technovation journal Inspiration for new article about serious play during crisis time Answer to RIMI and gift Idea Poker sent to them Nakts pärgäjiens & Tas ir izškiroši planning with IM methods 2 podcast series recorded IM sessions with Grindex Planning to go to Essex and Cambridge during mobility

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Became a member of the Association of Young Scientists of Latvia AirBaltic hackathon with Idea Management Execution of one Q1 magazine reviewer role Agreed to become a WOIC reviewer Planning of next Idea Management event on August 12/13 with Baltakmenu muiža, Zalã skola Valmierã & Tas ir izškiroši Journal Business: Theory and Practice accepted paper "IDEA MANAGEMENT CANVAS: BIG PICTURE OF WEB-BASED IDEA MANAGEMENT MODELS"

Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Preparation and management for "Idea picnic" Idea Management presentation Beatit project Q1 article proofreading 2 free Idea Management consultations Participation in the expert jury of the final work of the professional development educational program "Interactive business games" implemented by LU VUMC the game "Creapandemia"

 Fotoattēlā varētu būt 1 persona un tekstā redzams Postoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Coordinating the program for the Idea festival Q2 article submission after minor review Participation in EuroScience Open Forum 2022 (ESOF)- MSCA Satellite online event Q1 journal article sent to proofreading Planning mobility to Cambridge and Essex on August Lunch talks at ESOF 2022        

Fotoattēlā varētu būt viens vai vairāki cilvēki un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Submitted report for PostDoc Accepted invitation to become WOIC Editorial Board Involvement in ASBBMC proceedings Editorial Board EU TalentOn peer review 2 free consultations about idea and project management Official becoming co-supervisor for doctoral thesis Idea picnic with Pancake pitch announcement

Fotoattēlā varētu būt viens vai vairāki cilvēki un tekstā redzams PostDoc & Elina Mikelsone THIS WEEK Quadruple Helix concept(QHC) Journal Sustainability reviews were created Work with new publication for Q1 journal Creating Q३ report for postdoc Participation in LAMPA festival and moderating new game Agree to support an amazing doctoral student from Georgia in the "Shota Rustaveli Fund" grant project as an international supervisor

2022.gada 26.aprīlis

Kā idejas tiek radītas Latvijas MVU?

Kā idejas vada Latvijas MVU, kā tās vadīt veiksmīgāk, lai Latvijā taptu vēl vairāk inovāciju ar augstu pievienoto vērtību – uz šiem jautājumiem tiks atbildēts pēcdoktorantūras projekta ‘’Ideju vadība’’ ierosinātā lietišķā pētījuma projektā Banku augstskolas studentiem.

2021.gadā pēcdoktorante Elīna Miķelsone, lai ar studentiem dalītos zināšanās gan par ideju vadību, gan pētniecības procesiem, rosināja Banku augstskolas studentus veikt pētījumus par ideju vadību Latvijā. Šobrīd Banku augstskolas studenti aicina Latvijas MVU vadītājus atbalstīt pētījumu, aizpildot anketu - https://forms.gle/QzsgYvqdQnn7V32Y9 Aptaujā gūtie rezultāti tiks izmantoti Banku augstskolas 3. kursa studentu pētījumam par ideju vadības metožu izmantošanu mazajos un vidējos uzņēmumos Latvijā.

Postdoktorante novērtē, ka jauniešiem Latvijā ir neviltota interese par ideju vadību un tās pētniecību. Studenti lietišķajā pētījumā sevi pierādījuši, vecot sistemātisku un analītisku literatūras analīzi, lai izprastu teorētiskos aspektus praktiskā pētījuma veikšanai. Šobrīd studenti veic ne tikai anketēšanu, bet arī intervijas ar ideju vadības un dizaina domāšanas ekspertiem Latvijā un ārvalstīs. Postdoktorantūras projekta pētniece, sadarbojoties ar studentiem, veicina esošo pētījumu rezultātu izplatīšanu un jauno pētnieku iesaisti konkrētā pētījuma virziena izpētē Latvijā.

2021.gada februārī uzsākta postdoktorantūras projekta  “Ideju vadība” realizācija, kuru īsteno SIA „Idea Innovation Institute”. Pētniecības mērķis: izpētīt ideju vadības kompetenču, ideju vadības veidu izmantojumu, lai veicinātu uzņēmējspēju attīstību. Projekta gaitā tiek aplūkotas ideju vadības sistēmu (IVS) internetā sniegtās priekšrocības COVID 19 ietvaros, saistībā ar ''Networking of existing EU and international cohorts of relevance to Covid-19'', kas atbalsta RIS3 izaugsmes prioritāti. Projektu atbalsta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros - „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670.


2022.gada 22.februāris

Kā dzimst idejas – tiek pētīts zinātniski praktiskā raidierakstā IdejuFIT


Kā piedzimst idejas radīt mājas kokos, elektriskos kalnu dēļus un kompostējamās kleitas? Ideju FIT raidierakstā tiks atbildēts uz šiem jautājumiem, lai atklātu- kā dzimst labas idejas, kas iekaro pasauli un kā šādas idejas var radīt ikviens! Tikai 20 minūšu laikā klausītājs iepazīs inovatīvu uzņēmumu, uzzinās- kā tas vada savas idejas. Raidieraksta noslēgumā kopā ar uzņēmumu ikviens varēs iepazīt un  izmantot praktisku ideju vadības metodi, lai radītu jaunas idejas!

2021.gada februārī pētniece PhD. Elīna Miķelsone ieguva pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, lai starptautiskā līmenī turpinātu pētījumus par ideju vadību. Šī projekta ietvaros tiek izstrādātas ne tikai z

inātniskās publikācijas, kuras prezentētas starptautiskās zinātniskās konferencēs, bet arī tiks radīts podkāsts un ideju vadības rokasgrāmata organizācijām, lai ar to palīdzību radītu jaunas un uzlabotu esošās biznesa idejas un norises. Šobrīd projektā iesaistīti arī pētnieki no Lielbritānijas un Beļģijas.

Katrs podkāsts sastāv no 3 galvenajām daļām. 

Pirmajā daļā ‘’IDEJAS IESILDĪŠANĀS’’  ikviens var iepazīt inovatīvu Latvijas uzņēmumu, otrajā daļā ‘’IDEJU VADĪBAS TESTS’’ uzzināt, kā šis uzņēmums vada idejas, bet trešajā daļā  ‘’IDEJU FITNESS’’ mini ideju fitnesa nodarbībā izmēģināt kādu ideju vadības metodi idejas attīstībai. Jāatzīmē, ka raidioeraksts tiek izmantots arī kā papildus datu ievākšanas rīks, jo ideju vadības testa rezultāti tiks izmantoti zinātniskās publikācijas izveidē.

Šobrīd izveidotas pirmās 3 sērijas, gaidāmajām sērijām sekojiet līdz Instagram @idejufit_podcast

Pirmie 3 raidījuma viesi:

1) Matijs Babris no TreeHousePlace- mājas un platformas kokos. Matijs uzsver, ka laba ideja ir tāda, kas rada bailes, bet kā radīt šādas idejas, uzzini klausoties Youtube video formātā: https://youtu.be/d9dRXTmR3hQ , kā arī Spotify audio formātā:

https://open.spotify.com/episode/0iQCnPGJhgmTvGloQ14QN0?si=6zcZh84jRe2C_7J8o1FQXg


2) Raimonds Jurgelis no Rhinoboard- Ideju kauss 2021 uzvarētājs- elektriskā kalnu dēļa radītājs atklājis, ka laba ideja ir tā, kas liek tavām acīm mirdzēt. Šāda ideju radīšanas pieeja atklāta: Youtube video formātā: https://youtu.be/fwcpxTRdoiA un Spotify audio formātā:

https://open.spotify.com/episode/1A3G5ZOGGgdwfB6fXh2Ctg?si=H4_ADk6eQMeCkwFTiAIpHw


3) Katrīna Resne no Rosafella - no kleitas līdz rozei- kompostējamais apģērbs. Katrīna uzskata, ka laba ideja neļauj naktī aizmigt: video formātā: https://youtu.be/OhUHkxb-ZwA un Spotify audio formātā: https://open.spotify.com/episode/4Zlh77iKAndj7N2Amsoeru?si=utMFk_zVQ_uNFnfeO1ti


Projekta pētījumos tiks uzsvērti ideju vadības (IV) kompetenču aspekti un īpaši ideju vadības sistēmu (IVS) internetā sniegtās iespējas privātajā un valsts sektorā, īpaši COVID 19 apstākļos. Pētījumā tiks pamatots IVS kā rīks jaunu produktu un risinājumu radīšanā, sinerģiski sadarbojoties dažādiem sektoriem un nozaru spēlētājiem. Ņemot vērā inovācijas sistēmas galveno apakšsistēmu mijiedarbību (izglītība, uzņēmējdarbība, zinātne), uzņēmējdarbības attīstības veicināšana ir svarīgs pasākums, lai nostiprinātu Latvijas inovācijas spēju, prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspēju un radošuma attīstību visos līmeņos, tādējādi sekmējot ekonomisko attīstību.

Projekta pētniece ir Elīna Miķelsone – zinātņu doktors, MBA, PostDoc. Inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja un SIA ''Idea Innovation Institute'' vadītāja un pētniece. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību- akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Jaunā zinātniece pastāvīgi atjauno zināšanas inovāciju jomā ārvalstu universitātēs un regulāri uzstājas kā referente dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē rakstus zinātniskajos izdevumos. Profesionāli vairāk kā 10 gadus guvusi pieredzi vadošos amatos. E.Miķelsone par inovāciju un ideju vadību vadījusi lekcijas dažādām mērķauditorijām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan jaunajiem, gan pieredzes bagātiem uzņēmējiem. Vadījusi lekcijas, vieslekcijas un seminārus par inovācijām un radošumu akadēmiskā vidē, piemēram, RTU, Banku augstskola, RISEBA, RSU,  BVK gan neformālā LLKC, ZRKAC, LIAA u.c. No 2015.gada darbojas kā ideju un inovāciju konsultante. Viņas izveidoto aktīvo inovāciju apmācību ''Ideju fitness'' apguvuši dažādi uzņēmumi - TELE2, Evolution Gaming, CircleK u.c. Postdoktorante atzīst, ka lielu gandarījumu sniedz iespēja darboties RTU Dizaina fabrikā, palīdzot studentiem radīt jaunus, inovatīvus  produktus. Kopumā pēdējo 4 gadu laikā konsultējusi vairāk kā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. Elīna Miķelsone tiek piesaistīta arī kā inovāciju un ideju vadības speciālists dažādos projektos - Horizon2020, EstLat u.c.

2021.gada februārī uzsākta postdoktorantūras projekta  “Ideju vadība” realizācija, kuru īsteno SIA „Idea Innovation Institute”. Pētniecības mērķis: izpētīt ideju vadības kompetenču, ideju vadības veidu izmantojumu, lai veicinātu uzņēmējspēju attīstību. Projekta gaitā tiek aplūkotas ideju vadības sistēmu (IVS) internetā sniegtās priekšrocības COVID 19 ietvaros, saistībā ar ''Networking of existing EU and international cohorts of relevance to Covid-19'', kas atbalsta RIS3 izaugsmes prioritāti. Projektu atbalsta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros - „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670.


2022.gada 17.janvāris

PIRMAJĀ MĒNESĪ PAVEIKTAIS 2022.GADĀ

Jaunais gads aizsākās ar darbu pie zinātniskajiem rakstiem- tika sagatavoti un iesniegti pieteikumi 3 zinātniskajām konferencēm un pieteikums dalībai ERDEV 2022 konferencē ar zinātnisko rakstu „Quality Forecasting Models for Different Web-based Idea Management Systems Types”, iesniegts1 zinātniskais raksts un radīta ideja grāmatas nodaļai, kā arī saņemts apstiprinājums dalībai ISPIM 2022 konferencē.


Lai aktualizētu ideju vadības nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā un sniegtu atbalstu uzņēmumiem, tika vadīta ideju vadības sesija SEB Global Services, lai risinātu uzņēmumam nozīmīgus jautājumus, bet februāra mēnesis aizsākās ar ideju vadības iedvesmas lekcijām  konkursa „Bizness 24” 900 dalībniekiem un tikšanos ar BVK jauniem uzņēmējiem “Biznesa siltumnīca -2022”, kā arī saņemts ielūgums piedalīties  biznesa konferencē ar prezentāciju par tēmu - “Efektīva ideju pārvaldība”.


Kā nozares pārstāvei bija iespēja piedalīties  divās bakalaura darba valsts komisijās, RTU MBA maģistrantūras darbu aizstāvēšanas komisijā, kā arī VIP fināla žūrijā, kur RTU studentu komanda bija pirmā Baltijā, kas projektēja un uzbūvēja lieljaudas raķeti, kas sasniedza 1,2 km augstumu un lidoja ar 800 km/h, un turpinājās ar darbu, izvērtējot konkursam „Bizness 24” iesniegtos pieteikumus.


Tika turpināts pilnveidot savas prasmes un zināšanas mācību kursā “Identify digital stage and forecasts trends with Inspect C & Inspec Analytics”, Lorijas Palenas seminārā „Data Visualization for the Science Communicator”un saņemts apstiprinājums pieteikumam mācībām „ RETHINKWinter School”, kā arī stresa pārvaldības apmācībās un Māstrihtas universitātes seminārā. Gala rezultātā tika sastādīts un nodots PostDoc vidusposma ziņojums.


2022.gada 26.janvāris

POSTDOKTORANTŪRA KĀ TRAMPALĪNS IDEJU VADĪBAS PĒTNIECĪBĀ

Kopš 2021.gada februāra pētniece PhD. Elīna Miķelsone ieguvusi pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, lai starptautiskā līmenī turpinātu pētījumus par ideju vadību. Viena gada laikā tas palīdzējis piedalīties 10 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, nopublicēt 6 zinātniskos rakstus un grāmatu sadaļas, paralēli iegūstot zināšanas 16 dažādos kursos un semināros par pētniecību, radītas 2 jaunas ideju vadības metodes un podkāsts. Turklāt projekts ir tikai pusē un 2022.gadā postdoktorantei ir pat ambiciozāki mērķi nekā aizvadītajā gadā.Postdoktorante ne tikai zinātniski pēta ideju vadību, bet arī praktiski dalās ar gūtajām zināšanām ar uzņēmumiem un organizācijām. 2021.gadā ar postdoktorantūrā gūtajām zināšanām dalījusies 32 pasākumos, uzsākot padziļinātu sadarbību ar 4 uzņēmumiem.

Šī pētījuma ietvaros ne tikai tiks izstrādātas zinātniskās publikācijas, kuras tiks prezentētas starptautiskās zinātniskās konferencēs, bet arī tiks radīts podkāsts un ideju vadības rokasgrāmata organizācijām, lai ar to palīdzību radītu jaunas un uzlabotu esošās biznesa idejas un norises.. Lai popularizētu rokasgrāmatu, kas tiks izdota 2022.gada beigās, ir radīta arī spēle ‘’Ideju cirks’’. Tā radīta, izpētot elementus, kas visbiežāk tiek izmantoti ideju ģenerēšanas un attīstības metodēs, apvienojot tos ar spēles elementiem. Tas radīts ar mērķi, lai popularizētu postdoktorantūras pētniecības projektu ‘’Ideju vadība’’. Izstrādātā spēle ‘’Ideju cirks’’ ļauj to spēlēt gan komandās, gan individuāli, izvēloties esošu vai jaunu produkta ideju, kuru attīstīt, ļaujoties spēles ieteikumiem, kādos virzienos meklēt radošus idejas pagrieziena punktus. ‘’Ideju cirks’’ piemērots gan jau spēcīgām biznesa organizācijām, gan jaunajiem uzņēmējiem, gan tiem, kuri vēlas attīstīt savu radošo domāšanu, izmēģinot spēli, piemēram, lai attīstītu kādu novecojušu produktu – jaunā un aizraujošā produktā! Spēle ir pieejama ikvienam bez maksas.

Papildus radīts arī raidieraksts ‘’IdejuFit’’, kur pirmās 3 sērijas tiks publicētas janvārī un februārī. Raidījumā viesosies dažādi jaunie uzņēmēji, kas stāstīs, kā viņu uzņēmumos tiek vadītas idejas, bet noslēgumā nelielā ideju fitnesā raidījuma viesis izmēģinās kādu jaunu vai labi pazīstamu ideju vadības metodi.

Arī zinātniskā darbība turpinās – iesniegti izvērtēšanai 5 zinātniskie raksti, bet izstrādes procesā 10. Tas viss pateicoties atbalstošajiem pētniekiem Latvijā un ārvalstīs. Šobrīd projektā iesaistīti arī pētnieki no Anglijas un Beļģijas. Norises procesā pētniece meklē jaunus veidus kā popularizēt ideju vadību un tās pētniecību.

Projekta pētniece ir  zinātņu doktore Elīna Miķelsone. Inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja un SIA ''Idea Innovation Institute'' vadītāja. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību- akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Patstāvīgi atjauno zināšanas inovāciju jomā ārvalstu universitātēs. Regulāri uzstājas kā referente dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē rakstus zinātniskajos izdevumos. Profesionāli vairāk kā 10 gadus guvusi pieredzi vadošos amatos. E.Miķelsone par inovāciju un ideju vadību vadījusi lekcijas dažādām mērķauditorijām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan jaunajiem, gan pieredzes bagātiem uzņēmējiem. Vadījusi lekcijas, vieslekcijas un seminārus par inovācijām un radošumu akadēmiskā vidē, piemēram, RTU, RSU, RISEBA, BA, BVK gan neformālā LLKC, ZRKAC, LIAA u.c. Paralēli No 2015.gada darbojas kā ideju un inovāciju konsultants. Izveidoto aktīvo inovāciju apmācību ''Ideju fitness'' apguvuši dažādi uzņēmumi - Tet, TELE2, Evolution Gaming, CircleK u.c. Ar patiesu prieku darbojas RTU Dizaina fabrikā, palīdzot studentiem radīt jaunus produktus. Kopumā pēdējo 4 gadu laikā konsultējusi vairāk kā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. Elīna Miķelsone tiek piesaistīta arī kā inovāciju un ideju vadības speciālists dažādos projektos - Horizon2020, EstLat u.c.

Projektu atbalsta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros - „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670.2021.gada 24.decembris

IDEJU CIRKS – JAUNA METODE IDEJAS ATTĪSTĪBAI

Latvijā tiek radītas ne tikai lieliskas produktu idejas, bet arī metodes, kā radīt jaunus vai uzlabot esošos produktus. Jaunu metodi ‘’Ideju cirks’’ ideju attīstībai radījusi zinātņu doktore Elīna Miķelsone. Tā radīta, izpētot elementus, kas visbiežāk tiek izmantoti ideju ģenerēšanas un attīstības metodēs, apvienojot tos ar spēles elementiem. Tas radīts ar mērķi, lai popularizētu postdoktorantūras pētniecības projektu ‘’Ideju vadība’’.

Kopš 2021.gada februāra pētniece PhD. Elīna Miķelsone ieguvusi pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, lai starptautiskā līmenī turpinātu pētījumus par ideju vadību. Šī pētījuma ietvaros ne tikai tiks izstrādātas zinātniskās publikācijas, kuras tiks prezentētas starptautiskās zinātniskās konferencēs, bet arī tiks radīts podkāsts un ideju vadības rokasgrāmata organizācijām, lai ar to palīdzību radītu jaunas un uzlabotu esošās biznesa idejas un norises. Šobrīd projektā iesaistīti arī pētnieki no Anglijas un Beļģijas. Norises procesā pētniece meklē jaunus veidus kā popularizēt ideju vadību un tās pētniecību. Lai popularizētu rokasgrāmatu, kas tiks izdota 2022.gada beigās, ir radīta arī spēle ‘’Ideju cirks’’.

Izstrādātā spēle ‘’Ideju cirks’’ ļauj to spēlēt gan komandās, gan individuāli, izvēloties esošu vai jaunu produkta ideju, kuru attīstīt, ļaujoties spēles ieteikumiem, kādos virzienos meklēt radošus idejas pagrieziena punktus. ‘’Ideju cirks’’ piemērots gan jau spēcīgām biznesa organizācijām, gan jaunajiem uzņēmējiem, gan tiem, kuri vēlas attīstīt savu radošo domāšanu, izmēģinot spēli, piemēram, lai attīstītu kādu novecojušu produktu – jaunā un aizraujošā produktā! Spēle ir pieejama ikvienam bez maksas.

Projekta pētniece ir  zinātņu doktore Elīna Miķelsone. Inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja un SIA ''Idea Innovation Institute'' vadītāja. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību- akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Patstāvīgi atjauno zināšanas inovāciju jomā ārvalstu universitātēs. Regulāri uzstājas kā referente dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē rakstus zinātniskajos izdevumos. Profesionāli vairāk kā 10 gadus guvusi pieredzi vadošos amatos. E.Miķelsone par inovāciju un ideju vadību vadījusi lekcijas dažādām mērķauditorijām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan jaunajiem, gan pieredzes bagātiem uzņēmējiem. Vadījusi lekcijas, vieslekcijas un seminārus par inovācijām un radošumu akadēmiskā vidē, piemēram, RTU, RSU, RISEBA, BA, BVK gan neformālā LLKC, ZRKAC, LIAA u.c. Paralēli No 2015.gada darbojas kā ideju un inovāciju konsultants. Izveidoto aktīvo inovāciju apmācību ''Ideju fitness'' apguvuši dažādi uzņēmumi - Tet, TELE2, Evolution Gaming, CircleK u.c. Ar patiesu prieku darbojas RTU Dizaina fabrikā, palīdzot studentiem radīt jaunus produktus. Kopumā pēdējo 4 gadu laikā konsultējusi vairāk kā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. Elīna Miķelsone tiek piesaistīta arī kā inovāciju un ideju vadības speciālists dažādos projektos - Horizon2020, EstLat u.c.

Projektu atbalsta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros - „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670.

RTU docente un inovāciju eksperte rada «Ideju cirku» – metodi ideju attīstībai


2021.gada16.decembris

Dalība prestižajā WOIC konferencē

Decembrī ar pētījumu par ideju vadības sistēmām un apbalvojumiem, pēcdoktorante Elīna Miķelsone piedalījusies starptautiskajā WOIC konferencē.
2021.gada 1.decembris

Raksts par ideju vadības sistēmām un radošumu

PostDoc Latvia projekta ''Ideju vadība'' ietvaros tapis raksts - “Idea Management system types and creativity”

Raksts


2021.gada 1.decembrī

Ideju vadība ZPR

Zemgales Plānošanas reģions EEZ projekta ietvaros aicina uzņēmējus piedalīties bezmaksas 🔋 vebinārā "Ideju vadība produktu attīstībai" , piektdien, 10.decembrī, plkst. 9.30.
💡 Lektore Elīna Miķelsone, kura konsultējusi vairāk nekā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos 💪.
Lai produktīvi piedalītos vebinārā, būs nepieciešams dators 💻 un ieslēgta kamera 🎦!
May be an image of 1 person and text that says 'Iceland 心 Liechtenstein Norway grants RUZNEMEJDARBIBAS IDEJU VADIBA PRODUKTU ATTISTIBAI 10 DECEMBRI PL.9.30-12.30 9.30 TIEŠSAISTE LEKTORE ELINA MIKELSONE'

2021.gada 8.oktobrī

Ideju vadība un sociālā uzņēmējdarbība

Dalīsimies ar 5 praktiskiem padomiem no Ideju vadība/ Idea Managament - PostDoc!
No photo description available.

2021.gada 5.oktobrī

Raksts par ideju vadības sistēmu ieguvumiem

PostDoc Latvia projekta ''Ideju vadība'' ietvaros tapis raksts - Benefits of Web-based Idea Management System Application
Ar fantastisko līdzautoru kolektīvu: Aivars Spilbergs un Jean-Pierre Segers!

Raksts


2021.gada 12.septembrī

Raksts ibizness.lv


Vairāk lasiet: https://ibizness.lv/raksti/uznemuma-vadiba/uznemuma-vadiba/biz-new-ideju-generesana-uznemuma-ka-pielabinat-muzu/20262 2021.gada 11.septembrī

Ideju vadības sesija LIAA: vērtību pietura

Augustā LIAA postdoktorante Elīna Miķelsone kopā ar komandu vadīja ideju vadības sesiju, kuras laikā tika formulēti LIAA vērtību stāsti.

May be an image of 4 people, including Gunita Olipova, Inga Uvarova and Mārtiņš Straume, people standing and indoor

2021.gada 6.septembrī

Ideju vadības sesija LIAA: iekšējā komunikācijas stratēģija

Ideju fitness kopā ar Elīnu Miķelsoni
Kad? 7.septembrī
⏰Cikos? no plkst. 14:00 līdz plkst.18:00
🎯Kur? Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kopmītņu konferenču zāle
💪Kas notiks? Starpnovadu un starpinstitūciju projekta "KOPĀ vienā virzienā" aktivitāte –radoša darbnīca “Jēkabpils novada jauniešu digitālās mājas satura formas plānošana”
Kā tas viss notiks? Ideju fitnesa laikā aktīvā veidā tiks radītas idejas digitālās mājas saturam un formai. Darbnīcas laikā tiks sniegtas ne tikai zināšanas par inovācijām un radošumu, bet arī motivācija tās likt lietā ar dažādu radošās domāšanas metožu palīdzību. Papildus, lai tiktu radītas vairāk un labākas idejas tiks izmantotas fiziskās un intelektuālās provokācijas.
Kas šo visu vadīs?
Phd, biedrības un uzņēmuma “Ideju un inovāciju institūts” valdes priekšsēdētāja Elīna Miķelsone.
Piesakies zvanot pa tālr. 26001913 vai rakstot uz jekabpils.jaunatne@gmail.com
Aktivitātē piedalīsies jaunieši no visa jaunā Jēkabpils novadā – tā būs lieliska iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un forši un radoši pavadīt pēcpusdienu! Paredzēta arī garda tējas p
auze visiem kopā! ☕️
Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda derīgs Covid – 19 sertifikāts, kurš apliecina, ka esi:
- vakcinējies;
- izslimojis Covid 19 pēdējā pusgada laikā;
- veicis Covid 19 testu vai antigēna testu un tas ir negatīvs.
Jaunieši, kuriem ir veikta iknedēļas testēšana izglītības iestādē, drīkst apmeklēt aktivitāti, uzrādot apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
Projekts “KOPĀ vienā virzienā” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros


2021.gada 20.augusts

Ideju vadības sesija LIAA: iekšējā komunikācijas stratēģija

Augustā LIAA postdoktorante Elīna Miķelsone kopā ar komandu vadīja ideju vadības sesiju, kuras laikā tika formulēta LIAA iekšējās komunikācijas stratēģija.

May be an image of 5 people, including Mārtiņš Straume, Gunita Olipova, Sabīne Strauta and Inga Uvarova, people standing and indoor


2021.gada 19.augusts

Daloties ar ideju vadības zināšanām festivālā LAMPA

Pētniece PhD. Elīna Miķelsone pēta ideju vadību jau gandrīz desmit gadus. Interese par to radās no praktiskās pieredzes vienā no pirmajām Latvijā radītajām ideju vadības sistēmām “Ideju akadēmija”. Tā ļāva praktiski kā moderatoram vērot, kā tiešsaistē cilvēki dažādiem uzņēmumiem un organizācijām radījuši simtiem ideju.


“Mani vienmēr ir aizrāvušas dažādas metodes, kā sistemātiski no jebkura cilvēka izvilināt idejas. Gan praksē, gan akadēmiski esmu pārliecinājusies, ka ikvienam cilvēkam ir vērtība radošajos procesos, bet to ir jāmāk pamanīt un izmantot. To lieliski palīdz veikt ideju vadības sistēmas".
Viņa sava pēcdoktorantūras pētniecības projekta ietvaros ir paredzējusi radīt raidierakstu un ideju vadības rokasgrāmatu organizācijām. Ar to palīdzību iecerēts radīt jaunas un uzlabot esošās biznesa idejas un norises. Postdoktorantūras projektā iesaistīti arī pētnieki no Lielbritānijas un Beļģijas.
  Stafete “Ideju jūra” – Events – Sarunu festivāls LAMPA 2021

Vairāk info: https://festivalslampa.lv/lv/dalibnieki/4160 

2021.gada 12.augusts

Ideju vadības sesija Dobelē

🦄Paldies Annas Psiholoģija un Iveta Pavziniuka par iespēju būt īpašajā jubilejas numurā- KĀ UZTRENĒT RADOŠUMU?

2021.gada 10.augusts

Ideju vadības sesija Dobelē

Pētniece PhD. Elīna Miķelsone 10.augustā viesojās koprades nodarbībām “RE! IDEJA”, kura norisinājās augustā Dobeles PIUAC, Open Lab tehnoloģiju telpās. Tika vadīta 6h ideju vadības sesija, kuras laikā tika radīta inovatīvas sveču idejas, kas tiks prezentētas Dobeles sveces pārstāvjiem.


2021.gada 4.augusts

Ideju vadības pētniecība starptautiskā līmenī

Pētniece PhD. Elīna Miķelsone pēta ideju vadību. Viņa sava pēcdoktorantūras pētniecības projekta ietvaros ir paredzējusi radīt raidierakstu un ideju vadības rokasgrāmatu organizācijām. Ar to palīdzību iecerēts radīt jaunas un uzlabot esošās biznesa idejas un norises. Projektā iesaistīti arī pētnieki no Lielbritānijas un Beļģijas. Lasiet vairāk: LabsofLatvia


2021.gada 2.augusts

Ideju vadība ''Journey''

2.augustā postdoktorante Elīna Miķelsone «Journey» ietvaros vadīja 2 studu ideju vadības sesiju: Ideju Fitness.

Vasaras skola «Journey» ir viena no Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (European Institute of Innovation and Technology – EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» aktivitātēm. «EIT Climate-KIC» uzņēmējdarbības veicināšanas un izglītības programmas Latvijā īsteno RTU Dizaina fabrika.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, šogad vasaras skola notiks attālināti. Dalībnieki no Portugāles, Spānijas, Nīderlandes, Francijas, Itālijas, Šveices un Latvijas piedalīsies augstvērtīgās lekcijās un praktiskās darbnīcās, apgūstot instrumentus klimata pārmaiņu mazināšanai un sistēmiskām pārmaiņām. Viņiem tiks nodrošinātas arī  ideācijas, problēmu kartēšanas un virtuālās prototipēšanas darbnīcas, būs iespēja strādāt ar mentoriem un izzināt Latvijas vides izaicinājumus, lai vasaras skolas noslēgumā izstrādātu klimatam draudzīgus risinājumus un biznesa idejas.


2021.gada 15.jūnijs

FIT PODKĀSTS


S1E1: AGVibez
PROGRAMMA:
I daļa - DIAGNOSTIKA
Uzņēmuma AGVibez (skaņu horeogrāfijas krekli) WOW faktori - Agne Ellere
Uzņēmuma ideju vadības tests
II daļa - TRENNERU PADOMI
Finanšu trennera padoms - Kādas ir jaunuzņēmuma statusa priekšrocības? /Aivars Spilbergs, Banku augstskolas docents/
Inovāciju trenera padoms - Vai ir kādi pētījumi par to, kā patērētājs reaģē uz vārdu "inovatīvs" iegādes procesā? Vai es varu teikt, ka mūsu ražotais produkts ir inovatīvs? Vai Latvijā iespējams ražot e-tekstilijas? /Modris Ozoliņš, RTU MBA ‘’Inovācijas un uzņēmējdarbība’’ vadītājs/
Tehnoloģiju trenera padoms:
Kā tieši GDPR aizsargā patērētāju? /Dainis Špeļs, Tet.lv atbilstības vadītājs/
Vai eksistē alternatīvas sliktajiem “cookies”, it īpaši 3-šās puses sīkdatnēm, kuras tiek faktiski aizliegtas? / Uldis Lībietis, Tet.lv IT drošības pārvaldnieks/
III daļa - IDEJU FITNESS
Kopīgas ideju vadības metodes izmēģināšana problēmjautājuma risināšanai - Ilgbūtības zobrats ( www.ej.uz/ilgbutibaszobrats )
*Katrs raidījums tiks veltīts atsevišķam biznesa gadījumam, kuru aplūkos 3 jomu eksperti, lai sniegtu ieteikumus augstākam lēcienam. Finanšu sfērā padomus sniegs eksperti no Banku augstskola, inovāciju jomā - eksperti no RTU MBA programmas, bet tehnoloģiskā perspektīvā uzņēmējiem sniedz vērtīgas idejas eksperti no uzņēmuma Tet.
1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros - „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670

2021.gada 2.jūnijā

DALĪBA ASBBMC 2021 KONFERENCĒ


Šodien (2.jūnijā) prezentēts pētījums “The application of External and Mixed Idea Management Systems during COVID19 time” ASBBMC2021 konferences ietvaros, pateicoties PostDoc Latvia atbalstam!


2021.gada 27.maijā

DALĪBA ILGBŪTĪBAS KONFERENCĒ

Elīna Miķelsone, pasniedzēja un Idea Innovation Institute postdoktorantūras pētniece, centīsies rast atbildes uz jautājumiem, kā ilgbūtība var radīt inovācijas, bet kā inovācijas - ilgbūtību? Tas stāstā “Ilgbūtība ar inovācijas inerci” - par šo bezgalīgo ilgbūtības inovācijas vilni, kas var būt viena no iespējām, kā būt vienmēr augšupejā.2021.gada 17.maijā

IEGŪTAS LZP EKSPERTA TIESĪBAS

Apsveicam postdoktoranti Elīnu Miēklsone ar iegūtām Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām!


2021.gada 10.maijs

PAR DALĪBU LĪDERĪBAS AKADĒMIJĀ

JCI Latvia Līderības akadēmija notiks 22.05.2021 plkst. 10:00 - 21:00
Programmas daļa - STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Elīna Miķelsone (13:55 - 14:20)
______________________
Zinātņu doktors, MBA, PostDoc. Inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību - akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Regulāri uzstājas kā referente dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē rakstus zinātniskajos izdevumos. Profesionāli vairāk nekā 10 gadus guvusi pieredzi vadošos amatos.
Reģistrācija ir atvērta LĪDZ 2021. gada 18. maijam, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://ej.uz/JCILideribasAkademija20212021.gada 26.aprīlī

PAR DALĪBU BIZNESA PAVASARĪ

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs organizē pasākumu “Biznesa pavasaris”, kas notiks 11. maijā plkst. 10:00-14:30.
Pieteikšanās: ej.uz/biznesa_pavasaris. Informācija pa tālr.: 63012155 vai, rakstot uz e-pastu: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv.

Postdoktorante Elīna Miķelsone pasākuma ietvaros vēstīs, kā mūsdienīgi veikt ideju vadību, izmantojot ''Slowstorming'' pieeju.


2021.gada 4.marts

PAR CLUBHOUSE SARUNĀM PAR SVAIGĀM IDEJĀM

Aicinām uz IDEJU KOPRADES randiņu - Clubhouse ceturtdienās plkst.19.

Nākošajām sarunām seko līdzi: https://www.facebook.com/IdejuVadibaPostDoc

Pirmais podkāsts - saruna vienas idejas stiprināšanai -Food Pick-up Point- palīdzot gan rast idejas kopienu ledusskapju iniciatīvas attīstībai Future Heroes Latvia ietvaros, gan meklējot biznesa idejas pārtikas atkritumu mazināšanas virzienā!

Pievienojies mūsu stiprinātāju pulciņam: RTU zinātniece Brigita Dalecka un Dizaina Fabrikas megaspēks Liene Briede, Ideju un inovāciju institūta radošuma gariņu un PostDoc pētnieci Elīna Miķelsone un superīgākā Rudite Vesere no