Ideju un inovāciju institūts
Mēs esam punktiņš uz lieliem ''I'' - IDEJĀM, IESPĒJĀM un IZAICINĀJUMIEM!
 

Mērķējam uz Mēnesi *

Primārais mērķis: veicināt ideju un inovāciju vadības kultūras un prakses attīstību.

Sekundārie mērķi:

 • Realizēt inovatīvus projektus, kas sekmē ideju un inovāciju vadības attīstību.
 • Attīstīt sabiedrības izpratni par ideju un inovāciju vadības nozīmību.
 • Stimulēt Latvijas ekonomisko attīstību ar inovatīvu projektu realizāciju.
 • Veikt pētījumus un izglītojošo darbu par ideju vadību un inovāciju.
 • Izmantot attīstības sadarbību, lai stimulētu biedrības primārā mērķa sasniegšanu.
 • Konsultēt, atbalstīt un piedalīties inovatīvu projektu realizācijā.
 • Izstrādāt jaunus un uzlabot vecos ideju un inovāciju vadības rīkus.
 • Veicināt radošuma un inovāciju kultūru.
 • Apkopot Latvijas inovāciju labās prakses piemērus un dalīties ar tiem.
 • Radīt un izplatīt lietas, kas saistītas ar radošumu un inovāciju.

*ja netrāpīsim, būsim starp zvaigznēm

Jauni ar pieredzi un lieliem mērķiem

Mūsu dibinātāji jau gandrīz pusi savas dzīves ir veltījuši ideju un inovāciju vadības attīstībai - profesionāli, praktiski un akadēmiski.

''Ideju un inovāciju institūts'' ir nākamais loģiskais solis, jo apvienojot savas zināšanas, spējas un resursus, ir iespējams paveikt vairāk.

Biedrība dibināta 2016.gada septembrī

Pirmie soļi

Jau šobrīd tiek realizēti institūta projekti un aktivitātes, kas vērstas uz mūsu mērķu sasniegšanu, piemēram:
 • radošuma un inovāciju treniņi - Ideju Fitness
 • radošuma un inovāciju privātie treniņi grupām, uzņēmumiem un organizācijām (LIAA, LLKC, ZRKAC)
 • vieslekcijas augstākās izglītības iestādēs (RISEBA, BVK, LKK, BA, RTU, LLU)
 • ''Ātrie randiņi'' ar uzņēmējiem (Altum)
 • atbalsts #ContactCatching iniciatīvai
 • privātās konsultācijas (vairāk nekā 100 uzņēmīgiem interesentiem)
 • ideju vadības pētniecība
 • zinātniskās publikācijas par ideju un inovāciju vadību, tehnoloģijām
 • dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 
 • inovatīvs produkts, radošumu attīstošs materiāls - Ideju Enciklopēdijas
 • atbalsts jauniešu organizācijām un iniciatīvām (Studentu līderu forums, Nacionālo dārgumu jaunatklāšana, Radām novadam)
 • prezentācijas un praktiskās nodarbības nozaru profesionāļu konferencēs (Grāmatvedības Forums 2018)

Kontakti: biedrības valdes priekšsēdētāja Elīna Miķelsone (mikelsone.elina@gmail.com, 26418258)